3/13/11

Στα ίχνη του αρχαίου Αργους της Μακεδονίας | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Agelioforos.gr

Στα ίχνη του αρχαίου Αργους της Μακεδονίας ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Agelioforos.gr
Αναδημοσίευση στη σελίδα της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

2010

In 2010 (July-August) we continued our research in both the hall and the courtyard areas of the Roman building. We were able to locate floor levels and find dozens of marble fragments, presumably once used to embellish the walls and other surfaces inside it. Two coins were located outside the west wall, a bronze coin struck in Thessaloniki by Maximus Caesar in AD 236-238 and one by the Macedonian League in AD 218-249 (Veroia).

Macedonian League / Κοινόν Μακεδόνων

We also made further investigations alongside the east section of the courtyard. Our aim here has been to verify whether an inner portico lined this part of the building, as presumed by the original excavator of the site in 1991. A series of stone-built pedestals located here may have supported a now lost stylobate of a portico, the dimensions and structure of which remain to be further investigated. Several burials were also found, mostly carrying no offerings. Only in one the deceased – a man – was buried with eight bronze coins (4h c. AD) placed on his chest. All other burials are impossible to date. We assume they are mostly Late Roman / Early Christian with the exception of one, agrown man again, found quite deeper, in what seems to be a shallow grave dug beneath the Roman foundation. The absence of burial gifts and the use of plain tiles for the burials suggest the poverty of the community, presumably a small agricultural one.

Κατά την περίοδο 2010 συνεχίσαμε την έρευνα τόσο στο χώρο της αίθουσας όσο και στο χώρο του αιθρίου με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των υποστρωμάτων των δαπέδων. Σε όλη την έκταση των υπό έρευνα τομών εντοπίστηκαν συσσωρεύσεις μαρμάρων σε δύο τουλάχιστον αλλεπάλληλες στρώσεις, ανάλογες με εκείνες που είχαν παρατηρηθεί και κατά την ανασκαφή της περιόδου 2009. Κατά την ανασκαφή περιμετρικά του δυτικού τοίχου της αίθουσας βρέθηκαν δύο νομίσματα, ένα χάλκινο νόμισμα Μαξίμου (Θεσσαλονίκη, 236-238 μ.Χ.) και ένα του Κοινού των Μακεδόνων (Βέροια, 218-249 μ.Χ.).

Κατά την περίοδο του 2010 η ανασκαφή συνεχίστηκε και στην ανατολική πλευρά του αιθρίου. Σκοπός μας στο σημείο αυτό ήταν να διαπιστωθεί η ύπαρξη εσωτερικής κιονοστοιχίας, καθώς και η ενδεχόμενη ύπαρξη άλλων κτισμάτων στο εσωτερικό του αιθρίου. Κατά μήκος της ανατολικής πλευράς αποκαλύφθηκε μια σειρά τεράπλευρων κατασκευών από τοπικό λίθο, που πιθανόν να υποστήριζαν στοά περιμετρικά του αιθρίου, η ακριβής μορφή της οποίας μένει ακόμα προς διερεύνηση.
Εντοπίστηκε επίσης σειρά κεραμοσκεπών ταφών, στην πλειονότητά τους ακτέριστες. Σε μία από αυτές ο νεκρός ήταν τοποθετημένος στο έδαφος με οκτώ χάλκινα νομίσματα του 4ου αι. μ.Χ. στο στήθος του. Η χρονολόγηση των υπόλοιπων ταφών είναι αδύνατη. Υποθέτουμε πως οι περισσότερες θα μπορούσαν να χρονολογηθούν στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, εκτός από μία, στην οποία το κεφάλι του νεκρού βρέθηκε τοποθετημένο σε αρκετά μεγάλο βάθος κάτω από το υπόστρωμα του ρωμαϊκού κτιρίου, και ως εκ τούτου φαίνεται να προηγείται του κτιρίου. Η ανυπαρξία κτερισμάτων και η χρησιμοποίηση φαρδιών κεραμίδων μόνο για την ταφή βρεφών και παιδιών φανερώνει την πενία των ανθρώπων αυτών, ενισχύοντας έτσι την εικόνα του αγροτικού χαρακτήρα της κοινότητας.